یه پرنده که روی شاخه میشینه
از شکستن شاخه ترسی نداره چون اعتمادش به شاخه نیست
بلکه …

یه پرنده که روی شاخه میشینه
از شکستن شاخه ترسی نداره چون اعتمادش به شاخه نیست
بلکه به بالهاشه! خودتو باور داشته باش!🍋 #art #artist #girl #power #black #red #picture #photography # #دختر #انگیزشی #امید #آرزو #نقاشی #قلم #مثبت_اندیشی #قوی_باش #قدرت #تلاش #هنرمند